Elke woensdag: Koffieochtend in Oostburg!

Iedere woensdagmorgen koffieochtend
vanaf 09.00 tot 11.30 uur.
in het “Centrum”, Kerkplein 2, Oostburg
(tegenover de Protestantse Kerk).
Toegang, activiteit, thee, koffie zijn gratis.
Elke woensdag is er bij de Open Kring een koffieochtend, open voor ieder die behoefte heeft aan ontmoeting en  wederzijds contact. Enkele vrijwilligers begeleiden deze ochtenden.
Programma
Elke vier maanden wordt een eenvoudig programma opgesteld. Dat varieert van bijeenzijn en wat bijpraten tot een  spelletje doen en diverse creatieve en informatieve activiteiten. Het aanbod is niet verplichtend en altijd vrijblijvend. Koffie / thee en iets erbij is gratis. Bij bepaalde gelegenheden (Kerstmis, Pasen) is er een feestelijke gratis brunch. Eén maal per maand is er een gezamenlijke broodmaaltijd met soep e.d. voor € 2,00 pp. Aanmelden een week tevoren! Een  paar keer per kwartaal is er naast dit programma een extra activiteit in overleg met de deelnemers (excursie, theaterbezoek, uitstapje, BBQ). Daarvoor wordt soms een eigen bijdrage gevraagd.

Algemene informatie

De Open Kring is een activiteit van het Platform Sociale Zekerheid Oostburg, dat wordt gesteund door de kerken,   gemeente en een aantal maatschappelijke organisaties. Een kleine beleidsgroep zorgt voor de aansturing van het geheel. Lees meer informatie in de nieuwsbrief.

Organisatie OPEN KRING

Programmaleiding is in handen van: Anne-Marie Ploegaert: 0117-450990, mu3cf2@kpnmail.nl. Aanvullende leiding: Betsie Jansen: 0117-401476. Alle informatie bij Anne-Marie of bij het secretariaat: Postbus150, 4500 AD Oostburg, 0117-440218, nmppeterse@zeelandnet.nl of bij Frans Hagenaar: 0117-457050, fhagenaar@gemeentesluis.nl

Zomerprogrammering Open Kring in Oostburg:

programma_kring

Zomerprogrammering Open Kring in Oostburg