Samen vieren en bidden in de basiliek

Openingsviering

Barmhartig zoals de Vader

IMG_0449In het bisdom Breda is de basiliek van de H. Willibrordus in Hulst één van de vier kerken waar het Heilig Jaar van Barmhartigheid een jaar lang extra nadruk krijgt door middel van tentoonstellingen en bijzondere activiteiten.

Op zondag 13 december is het komende jaar door Paus Franciscus uitgeroepen buitengewoon jubeljaar in onze basiliek geopend tijdens een prachtige eucharistieviering. Zoals in Rome de Heilige Deur werd geopend, werd ook in Hulst na 3 kloppen de hoofddeur geopend.

IMG_0287_bewerkt-1Een schild, speciaal voor deze gelegenheid ontworpen en gemaakt door de heer Bouwmeester uit Oudenbosch  werd gezegend waarna de processie onder de “poort van Barmhartigheid” door verder ging langs de straalkapellen. Deze zijn ingericht naar de zeven werken van barmhartigheid, te weten:

  • De hongerigen spijzen, door de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
  • De dorstigen laven, een waterproject door de heer D. Boonman uit Terneuzen
  • De naakten kleden, door het Leger des Heils
  • De vreemdelingen herbergen door kerk en vluchteling
  • De zieken verzorgen, door de Zonnebloem
  • De gevangenen bezoeken, door Amnasty International
  • De doden begraven, door Rouwzorg Regio 0114

Jeugdkoor De Walnoten, het Dameskoor van de Basiliek Hulst, de Cantorij der Basiliek Hulst en organist Marcel Mangnus verzorgden zang en muziek , waaronder de Hymne voor het Heilig Jaar van Barmhartigheid:

Misericordes sicut Pater: Barmhartig als de Vader

In aeternum misericordia eius: In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid

Ook de geestelijke werken zijn in de kerk te bekijken, waarbij U ook een bijdrage ziet van de Elisabethparochie, de PKN Hulst/Kloosterzande en de Damiaanparochie, kern Goes en Zierikzee. Op die manier krijgt u een mooi overzicht van de werken van Barmhartigheid. Het is zeker de moeite waard om in het komende jaar nog eens stil te staan bij de werken en langs te komen. Als u zich opgeeft kunnen wij ook zorgen voor een kopje koffie met Barmhartigheidskoek en een programmaboekje. Hiervoor wordt wel een bijdrage gevraagd.

Ook na afloop van de openingsviering hebben veel mensen de werken van Barmhartigheid bekeken onder het genot van een kopje koffie met Barmhartigheidskoek. Het was kwart voor vijf voordat de viering was afgelopenn, maar niemand had het idee zo lang in de kerk te hebben gezeten.

Er waren zo’n 350 mensen aanwezig in de kerk. Dank voor uw komst.

De opening was mooi en laten we er daarom samen een mooi jaar van maken.

Namens de werkgroep heilig Jaar van Barmhartigheid.

2015 12 13_0118 IMG_0287_bewerkt-1 IMG_0434 IMG_0435 IMG_0436 IMG_0437 IMG_0438 IMG_0439 IMG_0441 IMG_0445 IMG_0446 IMG_0447 IMG_0448 IMG_0449 IMG_0451 IMG_0452 IMG_0454 IMG_0455 IMG_0456 IMG_0457 IMG_0458 IMG_0460 IMG_0461 IMG_0466 IMG_0469 IMG_0468 IMG_0469 IMG_0470 IMG_0471 IMG_0472 IMG_0477 IMG_0478 IMG_0479 IMG_0480 IMG_0481 IMG_0482 IMG_0483 IMG_0484 IMG_0485 IMG_0486 IMG_0487 IMG_0488 IMG_0489 IMG_0491 IMG_0492 IMG_0493 IMG_0495 IMG_0496 IMG_0497 IMG_0498 IMG_0499 IMG_0500 IMG_0501 IMG_0502 IMG_0503 IMG_0504 IMG_0505 IMG_0506 IMG_0507 IMG_0508 IMG_0509 IMG_0510 IMG_0511 IMG_0512 IMG_0513 IMG_0514 IMG_0515 IMG_0517 IMG_0518 IMG_0519 IMG_0520 IMG_0521 IMG_0522 IMG_0523 IMG_0524 IMG_0525 IMG_0526 IMG_0527 IMG_0528 IMG_0529 IMG_0530 IMG_0532 IMG_0533 IMG_0534 IMG_0535 IMG_0536 IMG_0537 IMG_0538 IMG_0539 IMG_0540 IMG_0542 IMG_0543 IMG_0544 IMG_0545 IMG_0546 IMG_0547 IMG_0548 IMG_0549 IMG_0551 IMG_0552 IMG_0553 IMG_0554 IMG_0555 IMG_0557 IMG_0559 IMG_0560 IMG_0561 IMG_0562 IMG_0564 IMG_0565 IMG_0566 IMG_0567 IMG_0568 IMG_0569 IMG_0570 IMG_0571 IMG_0572 IMG_0574 IMG_0575 IMG_0576 IMG_0577 IMG_0578 IMG_0579 IMG_0581 IMG_0582 IMG_0583 IMG_0584 IMG_0585 IMG_0586 IMG_0587 IMG_0588 IMG_0589 IMG_0590 IMG_0591 IMG_0592 IMG_0594 IMG_0595 IMG_0598 IMG_0604 IMG_0605 IMG_0607 IMG_0608 IMG_0609 IMG_0610

Zondag van Gods barmhartigheid

Slotviering