Over deze website

Heilig Jaar Zeeland is een initiatief van de parochies H. Maria Sterre der Zee (Hulst), H. Maria (Walcheren), H. Pater Damiaan (Goes) H. Elisabeth (Sluiskil) en H. Andreas (Oostburg) en is bedoeld als campagnemiddel voor het Heilig Jaar van Barmhartigheid dat paus Franciscus heeft afgekondigd voor 2016.

Dagelijks beheer
Voor de periode van het Heilig Jaar (van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016) is deze website actief. Het dagelijks beheer wordt verzorgd door de werkgroep Heilig Jaar van Barmhartigheid en wordt ondersteund door vrijwilligers.

Sint-Franciscuscentrum
Deze website is opgezet met hulp van het Sint-Franciscuscentrum. Vanuit het project Parochies aan de slag voor kwetsbaren wordt er gewerkt aan de zichtbaarheid, vindbaarheid en activering van diaconale initiatieven in de parochiële samenwerkingsverbanden van het Bisdom van Breda.