Expositie: “Leven in verbondenheid”

Met de start van het Heilig Jaar op zondag 13 december opent ook de expositie “Leven in verbondenheid” waarmee de Werken van Barmhartigheid zichtbaar worden gemaakt. De straalkapellen van de basiliek zullen worden ingericht door werkgroepen en organisaties die zich concreet inzetten voor de medemens.

Werken van Barmhartigheid
In de Basiliek staat een poort. Als je door deze poort gaat waan je je in een wereld van verbondenheid. Amnesty International, Leger des Heils, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Rouwzorg 0114, Waterproject, Zonnebloem en Vastenactie presenteren zich in de koorkerk. Zij zijn de huidige vertegenwoordiging van de zeven werken van Barmhartigheid.

SAMEN
Samen ondersteunen zij de pelgrimstocht die ieder in zijn bestaan aflegt. SAMEN, op het eerste gezicht een gewoon woord. Toch, SAMEN is juist de kracht van ons mens-zijn, een mens-zijn dat ons mensen verenigt. SAMEN letten we op lichamelijke en geestelijke behoeften van de medemens maar ook van onszelf, want we kunnen goed doen voor een ander, maar dat lukt alleen als we zelf dat geluk ook kunnen ervaren. Het is EEN SAMEN OP WEG GAAN als enthousiaste groep met elkaar die bereikt, bindt en boeit. Dat maakt het heilig Jaar van Barmhartigheid een heel bijzondere.

Doorgeven
Een ieder die respect heeft, probeert in woord en daad liefde, hoop en vertrouwen in de toekomst door te geven. Elk van de initiatieven die in de basiliek tentoon wordt gesteld, heeft een eigen vorm om het thema te behandelen. Zo is er een spel voor kinderen en zijn er verschillende inspirerende afbeeldingen en teksten in de kooromgang van de basiliek.

De Werken van Barmhartigheid staan niet los van elkaar, maar worden door Jezus zelf voorgesteld als ‘examenvragen’ voor ieder mens: “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” (Matt. 25:31-46).

Wees welkom!
De koorkerk in de Basiliek zal vanaf mei open zijn op woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur (gratis) .

In de koorkerk zijn de straalkapellen ingericht door hedendaagse organisaties: Leger des Heils, Voedselbank, Waterproject Ghana, Rouwzorg 0114, Amnesty International, Kerk en Vluchteling en Zonnebloem. De organisaties laten in de tentoonstelling zien hoe zij zich inzetten voor een ander

We zijn heel blij dat ook de VVV, die zich eveneens presenteert in de Basiliek, inspeelt op de werken van Barmhartigheid. Vanaf mei geeft de VVV elke eerste zaterdag van de maandom 13.00 uur een rondleiding in de Basiliek geven. De minimale grootte van de groep is 10 personen en de kosten zijn €5,- per persoon.

Aanmelden kan bij de VVV, 0114-315221, bij Cecile van Tiggelen, 06-53858077, of via het contactformulier op deze website.

toerisme-hulst