Hulst brengt bezoek aan Oudenbosch

Klik hier om de foto’s van deze dag te bekijken.

In het kader van het heilig Jaar van Barmhartigheid richten we ons niet alleen op Hulst zelf. We kijken ook buiten onze eigen grenzen. Met ongeveer 25 personen gaan we 14 juli naar de basiliek van Oudenbosch. Ook zij organiseren voor hun regio het heilig Jaar van Barmhartigheid.

We hebben het volgende programma:

12.00 uur      middaggebed
12.30 uur      lunch
13.30 uur      Rondleiding in de Basiliek
14.30 uur      gesprek over jaar van Barmhartigheid en Promotie Basiliek
15.30 uur      afsluiting

Indien er voldoende tijd is zal ook het Arboretum (oude kloostertuin) worden bezocht.

Basiliek H.H.Agatha en Barbara – via mediawiz.nl/OudenBosch/

In het Noord-Brabantse Oudenbosch staat een grote koepelkerk, waar velen zich over verwonderen. De verwondering is vanwege de grootte van de kerk en vanwege de Romeins aandoende vorm. Het is pastoor Willem Hellemons die in de zestiger jaren van de negentiende eeuw deze merkwaardige kerk heeft laten verwezenlijken. In 1865 is men met de kerk begonnen, met als belangrijkste adviseur, de beroemdste architect uit die tijd: Pierre Cuijpers. De kerk is gebouwd naar voorbeeld van de St. Pieter in Rome en in 1880 geconsacreerd door Mgr. Van Beek, de derde bisschop van Breda. In 1912 is de kerk in verband met de bijzondere band van de parochie en het kerkgebouw met het Vaticaan en de Paus door Pius X verheven tot “basilica minor”. Na diverse restauraties is de basiliek geworden tot wat zij nu is: een merkwaardige parochiekerk, een weerspiegeling van de grote St. Pieter in Rome, een huis van gebed waar velen zich thuis voelen en een toeristische trekpleister voor mensen uit alle windstreken.

Arboretum – via arboretumoudenbosch.nl

De tuin ligt aan een voormalige turfvaart, de Bansloot, die mogelijk dateert uit begin 18e eeuw, maar ook de zee heeft eeuwen geleden invloed op dit gebied gehad, getuige de zeeklei die tijdens het planten in de grond gevonden wordt.

Halverwege de 19e eeuw vestigden zich in Oudenbosch twee kloosters, de Broeders van Saint Louis en de paters Jezuïeten, die elk vanaf 1841 een tuin aanlegden. Beide tuinen zijn halverwege de twintigste eeuw samengevoegd. In een groot gedeelte van de destijds aangelegde tuinen bevindt zich thans het Arboretum van Oudenbosch. In december 1983 hebben de Broeders van Saint Louis het terrein, waar de tuin zich bevindt, aan de gemeente verkocht. Enkele jaren na de aankoop door de gemeente is de Stichting Arboretum Oudenbosch begonnen met de geleidelijke opbouw van het arboretum. In 1991 en 1996 hebben de Broeders door overdracht van aanliggende tuinen uitbreiding van het arboretum mogelijk gemaakt.

De ingang is gevestigd in een monumentaal pand, dat behoorde bij het voormalige kloostergebouw van de paters Jezuïeten. Het is in 1890 door Nico Molenaar gebouwd als bakkerij en later gebruikt als hobbyruimte, vandaar dat het gebouw toen de naam ‘Paleis voor Volksvlijt’ kreeg. Gelijk achter de ingang komt u in de oude Kloostertuin.

Tuin- en Landschapsarchitect, Anton van Rooijen, maakte in 1987 het ontwerp van de huidige tuin. Hij slaagde er in de onderdelen met een verschillende functie en een verschillend karakter tot een geheel op te bouwen. Het geheel draagt het kenmerk van “eenheid in verscheidenheid – verscheidenheid in eenheid”. In het basisplan zijn de onderdelen, die qua karakter en functie verschillen, “doorweven” met structuren van bomenlanen en paden met een eenduidig karakter, uitgedrukt in materiaalgebruik en vormgeving.

Dit gedeelte is in 1996 aan het arboretum toegevoegd. Aan de padenstructuur is de kloostertuin nog duidelijk te herkennen. Het zijn de paters Jezuïeten geweest die omstreeks 1890 vele van de interessante bomen hebben geplant die we nu nog in dit gedeelte van de tuin kunnen bewonderen. Uit een nog vroegere tijd vinden we hier o.a. de majestueuze Treurbeuk of Fagus sylvatica ‘Pendula’ , deze boom is omstreeks 1840 door de Latijnse school, toentertijd eigenaar van de grond, geplant.