Vernieuwde website Damiaanparochie

Sinds 1 maart is de vernieuwde website van de Pater Damiaanparochie ‘in de lucht’. Wiel Hacking, pastoraal werker, vertelt over de site in de laatste uitgave van Parochienieuws.

Damiaanparochie_ZeelandWiel: “Nu het Parochienieuws met een iets lagere frequentie aan het verschijnen is (acht in plaats van tien keer per jaar) wordt de communicatie via de website alleen maar belangrijker. Want berichten en gebeurtenissen kunnen sneller en gemakkelijker worden verspreid. Als u gebruik maakt van internet, dan is het aan te bevelen om de website ook een plekje te geven bij uw ‘Favorieten’.”

“Daarnaast is het voordeel van de vernieuwde website ook, dat alles goed te lezen is op een tablet of smartphone. Met deze mogelijkheid zijn we als webredactie bijzonder ingenomen, want steeds meer mensen maken gebruik van deze digitale communicatie-apparaten,” aldus Wiel.

Caritas en diaconie in de Damiaanparochie

In de parochiekernen van de Damiaanparochie zetten werkgroepen zich in om zieke en eenzame mensen te bezoeken. Op de vernieuwde website zijn deze groepen nu gemakkelijker te vinden. Via de pagina Contact > Parochiekernen > betreffende kern kunt u informeren naar de mogelijkheden om u daarvoor in te zetten. Ook kunt u vragen om een bezoek, wanneer u zelf of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan een luisterend oor.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) houdt zich bezig met het verzamelen van gelden om noden in eigen samenleving of op mondiaal niveau te lenigen. De PCI heeft in alle parochiekernen van de Pater Damiaanparochie een aparte afdeling. Vanuit de PCI als geheel en vanuit de afzonderlijke kernen wordt bijvoorbeeld het werk van de Voedselbank De Bevelanden en de activiteiten van Noodopvang De Bevelanden ondersteund. Ook is de PCI betrokken bij het project SchuldHulpVrijwilligers.