Maria Ommegang te Bergen op Zoom 26 juni 2016

Uit nieuwsbrief 7 van het vicariaat Middelburg:

Even dreigde de 72ste Maria Ommegang op 26 juni jl. in het water te vallen wegens slecht weer. De organisatie besloot het evenement zondagmiddag door te laten gaan, en met succes: de dankstoet bracht duizenden mensen op de been. Geïnspireerd door het jaarthema ‘Maria, Moeder van Barmhartigheid’ en de actualiteit, ging er een vredesmars aan de dankstoet vooraf. Met bordjes vroegen de marslopers in stilte aandacht voor barmhartigheid. Troost hen, voed hen en verzorg hen verwoorden witte letters op zwarte bordjes. Als de middeleeuwse Blauwe Schuit passeert krijgen de toeschouwers -die gemiddeld drie rijen dik staan- een lesje barmhartigheid: “Draag zorg voor de arme en zwakke in de samenleving. Als beloning zal het u beter gaan als dat u hier te zien krijgt”, proclameert de schipper. Bijbelfiguren Jozef en Maria zoeken hun toevlucht in een stal, en het volk van Mozes is op de vlucht voor het Egyptische leger. Hoewel zonnestralen en donderwolken elkaar afwisselden was vluchten voor de regen niet nodig. Toen er op enig moment een buitje viel, werd de dankstoet nog kleurrijker dankzij de paraplu’s die open gingen. Katholiekleven.nl maakte een video van de Maria Ommegang.

Op 26 juni filmt katholiekleven.nl bij de Maria Ommegang in Bergen op Zoom. Al sinds 1945 trekt de stoet elk jaar door de sfeervolle binnenstad. Hij beeldt verhalen uit de Bijbel uit en laat zien hoe het geloof mensen inspireert tot barmhartigheid.

“De facetten die al in de Ommegang zitten rond het rijke thema van barmhartigheid, hebben meer accent gekregen in dit heilig jaar,” vertelt pastoor Paul Verbeek in de video. “Denk aan Sint Martinus die zijn mantel deelt met een arme bedelaar en aan moeder Teresa, die zoveel zieken heeft opgenomen, en haar medezusters die dat nog steeds doen.” Beiden komen in het filmpje aan het woord.

Geloof inspireert tot barmhartigheid

De prachtige kostuums zijn een belangrijk onderdeel in de Ommegang. Vanwege het heilig jaar van de barmhartigheid werd een kostuum ontworpen voor Maria en de uitbeelding van de werken van barmhartigheid. Kostuumontwerper Ward Warmoeskerken putte inspiratie uit een schilderij van de Italiaanse schilder Caravaggio. “En in de stoet komen de zeven werken van barmhartigheid terug op tekstbordjes die mensen laten zien wat barmhartigheid is en hoe ze barmhartig kunnen zijn,” vertelt hij.

Werken van barmhartigheid

“Het eerste stukje was ‘troost hen’ en ‘verzorg hen’,” reageert een van de omstanders. “Dat slaat natuurlijk op de vluchtelingen en op dat we ze toch een beetje moeten helpen om te acclimatiseren hier.” Een ander reageert: “Het is belangrijk om hier in het Westen, waar we het zo goed hebben, te zorgen voor anderen. Dat is een plicht en dat moeten we blijven doen.”

Weer een ander spreekt over verdraagzaamheid, wat voor elkaar over hebben en geduld met elkaar hebben. Ondertussen schalt het vanaf een groot, aangekleed schip dat door de straten trekt: “Draag zorg voor de armen en de zwakken van onze maatschappij!”

via katholiekleven.nl