Sacramentsdag: dag van gebed en bezinning voor de Heer

In het kader van het heilig Jaar van Barmhartigheid heeft paus Franciscus parochies wereldwijd opgeroepen een dag van bezinning en gebed voor de Heer te houden. Aan die oproep geeft het Bisdom van Breda gehoor op Sacramentsdonderdag 26 mei 2016.

Programma in Zeeland

Het programma van de kerken in Zeeland in de vorm van een estafette:

160529_heilig Jaar van Barmhartigheid_1In de basiliek van Hulst begint de gebedsketen om middernacht tot 4.00 uur in de ochtend van
Sacraments-donderdag met de opening van deze estafette, gebeden en samenzang. Een oproep aan
allen om in samenzijn in tegenwoordigheid van het H. Sacrament deze start mee te maken.

Dan nemen Clinge, H. Henricuskerk, van 4.00 uur tot 7.00 uur met verhalen, bijbelteksten, muziek,
vrij persoonlijk gebed, voorbede en tot slot de zegenbede en Kapellebrug, O. L. Maria ter Eecken,
het gebed over tot 9.00 uur met de lauden, stilte, de rozenkrans van de barmhartige Jezus, stilte,
lofprijzing van de barmhartige Jezus, stilte, Een gebed van Guido Gezelle : Bezoek bij het H.
Sacrament, stilte en afsluiten met het ‘Onze Vader’ !

160529_heilig Jaar van Barmhartigheid_2Vervolgens wordt het voortgezet in de H. Pater Damiaanparochie, en wel in Goes van 9.00 uur tot
11.30 uur in de kerk van de H. Maria Magdalena komen we samen in gebed, stilte en bezinning. We
bidden en zingen de ‘lauden’, het kerkelijk morgengebed met uitstelling van het sacrament van de H.
eucharistie – het ‘Allerheiligste’ en de rozenkrans. Er zijn stiltes van gebed en aanbidding en
meditatieteksten over barmhartigheid. De sluiting vindt plaats om 11.30 uur.

Daarna zetten de andere parochies in Zeeland, waaronder die van de H. Maria op Walcheren en de
H Eligiuskerk te Oostburg, het gebed voort van 11.30/12.00 uur tot 14.00 uur.

160529_heilig Jaar van Barmhartigheid_3Van 14.00 uur tot 16.00 uur stil gebed in de basiliek van Hulst, waarbij eenieder is uitgenodigd naar
mogelijkheid aan te sluiten.

Van 16.00 tot 18.00 uur H. Martinus te Kloosterzande met verhalen, bijbelteksten, muziek, vrij
persoonlijk gebed, voorbede en tot slot de zegenbede.

In de Emmauskerk in Terneuzen wordt van 18.00 uur tot 22.00 uur de Sacramentsdag voortgezet
met angelusgebed, vespers, rozenkrans, aanbidding en dagsluiting/completen, terwijl van 19.00 tot
19.30 uur in de H Maria Hemelvaart te Philippine een stil gebed zal zijn.

Om 22.00 uur gaat het stokje weer over naar Hulst, waarbij we hopen dat er in gezamenlijkheid tot
24.00 uur gebeden en gezongen zal worden in de basiliek. We sluiten af met de zegen met het
Allerheiligste.

Overzicht van openstellingen

De openstelling van de kerken in Zeeland is op deze Sacramentsdag 26 mei:
Start in Hulst 0.00 – 04.00 uur
Clinge van 4.00 – 07.00 uur
Kapellebrug 7.00 – 09.00 uur
Goes 9.00 – 11.30 uur
Middelburg 11.30 – 14.00 uur
Oostburg 14.00 – 16.00 uur
Kloosterzande 16.00 – 18.00 uur
Terneuzen 18.00 – 22.00 uur
Hulst 22.00 24.00 uur met afsluiting