Het Rijksmuseum in de Basiliek

Een vreemde titel, maar toch is het waar. Ga maar eens kijken in de Librije.

In de periode van mei tot en met medio september 2016 is in de Librije van de Hulster Basiliek een speciale expositie ingericht. De expositie sluit enerzijds aan op het thema “Iconen & symbolen”. Dat is namelijk dit jaar het thema van Open Monumentendag. Omdat 2016 is uitgeroepen tot Heilig jaar van de Barmhartigheid, is er in de tentoonstelling ook nadrukkelijk relatie gelegd naar de Werken van Barmhartigheid. De expositie is samengesteld door de Beheerscommissie Librije Basiliek

Wij wilden het heilig Jaar van Barmhartigheid en Monumentendag op elkaar afstemmen. Enig denkwerk zorgde ervoor, dat het Rijksmuseum is gevraagd de werken van de Meester van Alkmaar te mogen exposeren in de Basiliek. Het Rijksmuseum zond ons direct fotomateriaal en zo is het gekomen.

19 april zijn we met toezichthouders, sleuteldragers, beheerscommissie en commissie heilig Jaar van Barmhartigheid bijeen geweest. Pater Brand gaf uitleg over de 7 werken van Barmhartigheid en legde het verband tussen deze werken en de werken die begin vorige eeuw ook in Hulst werden toegepast. De armenzorg, de voorloper van de bijstand, zorgde ervoor dat mensen de winter door konden komen. Soms was dit hard nodig, want bevriezing van mensen stond voor de deur als er geen goede hulp zou worden geboden.

Na uitleg over de borden die hangen in de voorkerk en de aankleding van de Librije hebben we twee spelen van Barmhartigheid uitgelegd, namelijk de gevangenen aan de hand van een stelling en de voedselbank. Aanvankelijk werd er met enige schroom naar gekeken, maar door deze twee spelen te ondergaan kwamen er veel vragen los en werd het een levendige discussie.

De toezichthouders zullen op woensdag-, donderdag- en zondagmiddag de koorkerk openhouden, zodat u de Librije kunt bezoeken en ook kunt aanschouwen hoe het er in het begin van de vorige eeuw aan toeging. Mocht u de spelen willen doen kunt u zich het beste aanmelden via pastoriehulst@zeelandnet.nl of tel nr 06-53858077. Voor een levendige discussie moet u dan toch wel met een groepje zijn.

Voor een overzicht van alle foto’s van de bijeenkomst klikt u hier.