Uitnodiging opening

BasiliekUitnodiging voor de opening van het Heilig Jaar van Barmhartigheid

‘Het is mijn vurig verlangen dat het christenvolk gedurende het Jubeljaar nadenkt over de werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid. Het zal een manier zijn om ons geweten wakker te schudden, dat vaak ingeslapen is ten overstaan van het drama van armoede, en om steeds meer door te dringen tot de kern van het evangelie, waar de armen de bevoorrechten zijn van de goddelijke barmhartigheid.

De prediking van Jezus houdt ons deze werken van barmhartigheid voor, opdat wij kunnen begrijpen of wij wel of niet leven als zijn leerlingen. Laten wij opnieuw de werken van lichamelijke barmhartigheid ontdekken: te eten geven aan de hongerigen, te drinken geven aan de dorstigen, de naakten kleden, de vreemdelingen opnemen, de zieken bijstaan, de gevangenen bezoeken, de doden begraven. En laten wij niet de werken van geestelijke barmhartigheid vergeten: de twijfelenden raad geven, de onwetenden onderrichten, de zondaars vermanen, de bedroefden troosten, beledigingen vergeven, lastige personen geduldig verdragen, tot God bidden voor de levenden en de doden.

Paus Franciscus, uit de bul ‘Misericordiae Vultus’

Opening van het heilig jaar
Op 8 december 2015 opent paus Franciscus in Rome de ‘heilige deur’ waarmee het heilig Jaar van Barmhartigheid een aanvang neemt. In het Bisdom van Breda zal dit heilig Jaar van start gaan door op zondag 13 december de heilige deuren te openen in de kathedraal te Breda alsook in de basilieken van Oudenbosch, Oosterhout en Hulst, en het daaropvolgende vieren van de eucharistie.

tintin

Klik op de afbeelding om deze Tintinnabulum te openen

Viering in Hulst
De viering in Hulst, vooral bedoeld voor alle gelovigen vanuit Zeeland, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd, vindt plaats om 15.00 uur. Hoofdcelebrant is vicaris Paul Verbeek. Na afloop van de viering is er gelegenheid in de kapellen van de koorkerk kennis te nemen van de daar verbeelde ‘werken van barmhartigheid’. Bovendien is er de mogelijkheid om ook elkaar te ontmoeten.

Opgave aanwezigheid bij de openingsviering is gewenst. Heel het heilig Jaar van Barmhartigheid bent u als parochie, als school, als groep of individueel hartelijk welkom in de basiliek van Hulst. Groepen vragen wij van te voren contact op te nemen in verband met de organisatie van uw bezoek.

Van harte hopen wij dat u gehoor kunt geven aan onze uitnodiging. Wij hopen u in Hulst te mogen ontmoeten. Namens pastoraal team, parochiebestuur parochiekern commissie Hulst en de werkgroep heilig Jaar van Barmhartigheid,

Wiel Wiertz, pastoor

Cecile van Tiggelen, voorzitter werkgroep heilig Jaar

Als u een financiële bijdrage wil geven om de uitvoering van het programma van het heilig Jaar in Hulst mogelijk te maken: NL70RABO0150727968 o.v.v. Heilig Jaar van Barmhartigheid

Informatie in verband met de opening van het heilig Jaar van Barmhartigheid: Cecile van Tiggelen: 06-53858077 / pastoriehulst@zeelandnet.nl

8 december 2015 – 20 november 2016