Derde lezing door bisschop Liesen

door Lia van Kessel

Bisschop Liesen heeft op 7 april vanuit zijn exegetische expertise ons inspirerende inzichten gegeven over de lessen die de Bijbel ons kan leren als het over barmhartigheid gaat. Barmhartigheid is een eigenschap die in de Bijbel uitsluitend wordt toegeschreven aan God. Het evangelie gebruikt dit woord alleen voor Jezus. Christen-zijn is deelnemen aan het leven van Jezus en barmhartigheid gestalte geven.

Bij binnenkomst was er koffie, thee en lekkere koek. Na een woord van welkom werd het woord gegeven aan de bisschop. Bisschop Liesen gaf uitleg over wat de Bijbel ons leert over barmhartigheid. Hij legde ons uit via verhalen uit de Bijbel hoe God barmhartig is voor ons.

Na de pauze, met weer koffie, thee en koek en fijn praten met de andere aanwezigen, ging het verder over hoe wij barmhartig kunnen zijn en wat dat inhoudt. Dat je om barmhartig te zijn niet moet uitgaan van wat jij kunt missen voor een ander, maar dat de ander centraal staat en kijkt wat zijn behoeften zijn.

De bisschop heeft een hele fijne manier van spreken en wij gingen allemaal (ik hoorde van de andere aanwezigen hetzelfde) geïnspireerd naar huis. De bisschop werd van harte bedankt en kreeg nog een cadeautje mee naar huis. Ook de aanzwezigen werden bedankt voor hun komst en werden ook weer uitgenodigd voor de volgende lezing. Ik vond het een waardevolle bijeenkomst en een fijne avond. Tot de volgende lezing.