Bezoek vanuit Terneuzen aan de basiliek

Door Heiko Magermans

Misercordes sicut Pater

Op een van de vergaderingen van de Parochiekerncommissie (PKC) werd gesproken hoe men in afbeeldingen de zeven werken van barmhartigheid had afgebeeld. Dit gebeurde in het kader van het buitengewoon Jubileumjaar van Barmhartigheid. Het was de moeite waard daar eens te gaan kijken. Al pratend daarover kwam het idee het te gaan organiseren voor de geloofsgemeenschap. In het mededelingenblad stond een paar zondag een oproep mee te doen aan een bezoek aan de basiliek op 11 mei.

Met ongeveer 25 personen werden we om 14.00 uur ontvangen door Cecile van Tichelen en Marjo van de Boomen. We namen plaats voor het priesterkoor waar Cecile eerst globaal vertelde over de geschiedenis van de basiliek, over de werken van barmhartigheid die waren weergegeven in de straalkapellen en over de Librije met zijn speciale expositie, waaronder de werken van de meester van Alkmaar uit het Rijksmuseum.

Hierna ging Cecile over op de spelen. Ze begon met de stelling over hoe je het kon ervaren om in een groep mensen opgenomen te worden en dit bijvoorbeeld als vluchteling. Dat kan bijzonder lastig zijn. Daarna vroeg ze aan iemand een lootje te trekken. Op het gekozen lootje stond het thema “gevangen zijn” en ze vroeg aan de groep wat dit allemaal kan betekenen. De conclusie was dat mensen op allerlei wijzen gevangen kunnen zitten in hun fysieke, psychische en of geestelijke situatie. Dat we elkaar samen met God nodig hebben om hiervan “bevrijd” te worden en te blijven.

Hierna was er een pauze met koffie of thee met barmhartigheidkoek.

Vervolgens gingen we een puzzel leggen met verschillende vormen met een stippellijn. Dit symboliseerde dat we net als die delen van de puzzel verschillend zijn en door samen te werken er een goed resultaat uit kwam. De stippellijn symboliseerde de weg die we moesten gaan om dat resultaat te bereiken.

Na de spelen werd er om 15.00 uur begonnen met het gebedsmoment “Barmhartig als de Vader” waarin werd voorgegaan door Ed en Esther. In de hymne werden de coupletten afgesloten met het gezang “Misericordes sicut Pater” en de regels van coupletten met het gezongen “In aeternum misericordia eius”. De teksten zijn te vinden via deze link. Na de beëindiging sprak pastoor Wiertz de zegen over ons uit.

Tot slot verzorgde Cecile voor de belangstellenden een rondleiding langs de straalkapellen van de koorkerk waar de diverse stands de werken van barmhartigheid waren weergegeven.

Het was een goed verzorgde middag, dank aan Cecile, Marjo. Esther en Ed.

Elisabethparochie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.